ระบบตรวจสอบสถานะเสียชีวิตบุคคลในHIS
กับฐานข้อมูล กยผ.{กองยุทธศาสตร์และแผนงาน}


อัพเดทข้อมูลเสียชีวิตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564


   ข้อมูลการเสียชีวิตจากเว็บ ระบบฐานข้อมูลการเกิด-ตาย
***ข้อจำกัดของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการเกิด-การตาย
เป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จึงมีความล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน
***ข้อมูลล่าสุดถึง 31 สิงหาคม 2564
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตบุคคล รพ.แม่ข่าย-และ รพ.สต.ลูกข่าย
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบสถานะบุคคลในระบบ43แฟ้มกับสถานะในHIS}
   แก้ไขสถานะบุคคลให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์

producter

Applied by :  @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ
 @Views : 0

หน้าหลัก  โรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัด
#
รหัสแม่ข่าย ชื่อแม่ข่าย 
1 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 
2 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 
3 10996 โรงพยาบาลพระยืน 
4 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 
5 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 
6 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 
7 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 
8 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 
9 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 
10 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 
11 11004 โรงพยาบาลพล 
12 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 
13 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 
14 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 
15 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 
16 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
17 11010 โรงพยาบาลชนบท 
18 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
19 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 
20 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 
21 11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 
22 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
23 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
24 14132 โรงพยาบาลซำสูง 
25 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 
26 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 
27 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 
28 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา