ระบบตรวจสอบสถานะเสียชีวิตบุคคลในHIS
กับฐานข้อมูล กยผ.{กองยุทธศาสตร์และแผนงาน}


อัพเดทข้อมูลเสียชีวิตถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564


   ข้อมูลการเสียชีวิตจากเว็บ ระบบฐานข้อมูลการเกิด-ตาย
***ข้อจำกัดของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการเกิด-การตาย
เป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จึงมีความล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน
***ข้อมูลล่าสุดถึง 31 สิงหาคม 2564
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตบุคคล รพ.แม่ข่าย-และ รพ.สต.ลูกข่าย
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบสถานะบุคคลในระบบ43แฟ้มกับสถานะในHIS}
   แก้ไขสถานะบุคคลให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์

producter

Applied by :  @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ
 @Views : 0

หน้าหลัก

 สรุปบุคคลที่มีสถานะเสียชีวิตของเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพล {11004} ที่ได้บันทึกส่งในแฟ้ม person
เปรียบเทียบกับสถานะบุคคลที่แจ้งเสียชีวิติในฐาน กยผ.

#
แม่ข่าย ลูกข่าย ลิงค์เทียบสถานะในระบบHDC
1 11004-โรงพยาบาลพล 04373-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล คลิกตรวจสอบ
2 11004-โรงพยาบาลพล 04374-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก คลิกตรวจสอบ
3 11004-โรงพยาบาลพล 04375-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว คลิกตรวจสอบ
4 11004-โรงพยาบาลพล 04376-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ คลิกตรวจสอบ
5 11004-โรงพยาบาลพล 04377-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ คลิกตรวจสอบ
6 11004-โรงพยาบาลพล 04378-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ คลิกตรวจสอบ
7 11004-โรงพยาบาลพล 04379-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า คลิกตรวจสอบ
8 11004-โรงพยาบาลพล 04380-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า คลิกตรวจสอบ
9 11004-โรงพยาบาลพล 04381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย คลิกตรวจสอบ
10 11004-โรงพยาบาลพล 04382-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม คลิกตรวจสอบ
11 11004-โรงพยาบาลพล 04383-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า คลิกตรวจสอบ
12 11004-โรงพยาบาลพล 04384-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น คลิกตรวจสอบ
13 11004-โรงพยาบาลพล 04385-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง คลิกตรวจสอบ
14 11004-โรงพยาบาลพล 11004-โรงพยาบาลพล คลิกตรวจสอบ
15 11004-โรงพยาบาลพล 12417-เทศบาลเมืองพล คลิกตรวจสอบ
16 11004-โรงพยาบาลพล 99869-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล คลิกตรวจสอบ