ทะเบียนแม่ข่าย

Failed to connect to healthstroke at 192.168.2.10. Error: Access denied for user 'narungchai'@'192.168.2.29' (using password: YES) (1045)