รายงานสรุปยอดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น


# id ชื่อกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล ระยะทางสะสม/KM. วัน-เวลาที่วิ่ง
1 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  บุษบา พรมสีดา   1 2019-11-06 17:35:00
2 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   4 2019-11-26 06:00:00
3 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   5 2019-11-27 07:00:00
4 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   5 2019-11-30 05:00:00
5 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   3 2019-12-07 06:00:00
6 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   2 2019-12-09 07:00:00
7 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   4 2019-12-11 07:00:00
8 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   3 2019-12-10 06:00:00
9 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   3 2019-12-15 16:00:00
10 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  กุล ศรีษะนาราช   2 2019-12-14 17:20:00
11 1006 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  ยอดรวมวิ่งสะสม   32 # #
Loading... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
K RUN ร้อยสิบวัน สิบล้านกิโล
จังหวัดขอนแก่น


 หน้าหลัก

ประยุุกต์ใช้งานโดย ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น