รายงานสรุปยอดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น


# id ชื่อกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล ระยะทางสะสม/KM. วัน-เวลาที่วิ่ง
1 1012 โรงพยาบาลชุมแพ  ธัญญนันท์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ   3 2019-11-13 13:00:00
2 1012 โรงพยาบาลชุมแพ  ธันวา อุชุภาพ   3 2019-11-14 16:00:00
3 1012 โรงพยาบาลชุมแพ  ธันวา อุชุภาพ   3 2019-11-28 17:00:00
4 1012 โรงพยาบาลชุมแพ  ธันวา อุชุภาพ   3 2019-12-12 17:00:00
5 1012 โรงพยาบาลชุมแพ  ยอดรวมวิ่งสะสม   12 # #
Loading... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
K RUN ร้อยสิบวัน สิบล้านกิโล
จังหวัดขอนแก่น


 หน้าหลัก

ประยุุกต์ใช้งานโดย ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น