สถานะโครงการ110วัน10ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !! เป้าหมายคาดหวังที่ 426,200คน


 Start 2019-11-27 00:00:00 End 2020-03-16 00:00:00
ลงทะเบียนทั้งหมด
169,453  คน

39.76%
39.76%
ระยะทางสะสม  :14,249,200
13,518,559  กม.

135.19%
135.19%

 สรุปรายงานการวิ่งแยกรายอำเภอ เรียงลำดับ->ค่าเฉลี่ยระยะทาง/คน/วัน