.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

550 กระทู้
271 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน ผลการดำเนินงานองค์กรรอบร...
เมื่อ กรกฎาคม 26, 2022, 06:18:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

120 กระทู้
116 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุมคณะกรรมกา...
เมื่อ กรกฎาคม 25, 2022, 11:12:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ผลการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 06:18:31 PM
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 06:16:15 PM
มาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล จังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 06:14:39 PM
รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนกรกฎาคม 2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:59:38 PM
รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:58:20 PM
Re: การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 (งวดที่ 2) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:57:18 PM
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:55:45 PM
เงิน ฉ 11 ณ 20 กค 2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:52:49 PM
Re: เงิน พตส.2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:51:05 PM
การจัดสรรเงินให้ สสอ. โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:49:45 PM
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:48:08 PM
Re: เรื่องแจ้งจาก CFO โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 26, 2022, 05:46:40 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 25, 2022, 03:43:58 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 25, 2022, 11:12:54 AM
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข 5/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 04, 2022, 10:46:18 AM
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข 5/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 04, 2022, 10:45:48 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 01, 2022, 12:30:24 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มิถุนายน 24, 2022, 04:57:48 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 02, 2022, 11:45:32 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤษภาคม 20, 2022, 12:06:46 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤษภาคม 20, 2022, 12:05:25 PM
test โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 28, 2022, 08:19:37 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 11, 2022, 03:15:24 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มีนาคม 15, 2022, 11:27:19 AM
Re: รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 07, 2022, 04:24:14 PM
Re: รายงานผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 07, 2022, 04:23:25 PM
Re: รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 07, 2022, 04:22:21 PM
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มีนาคม 07, 2022, 04:20:48 PM
Re: การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ ปี 2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 25, 2022, 03:42:40 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น 2/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กุมภาพันธ์ 25, 2022, 03:33:06 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กุมภาพันธ์ 24, 2022, 03:01:24 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

769 กระทู้ ใน 469 หัวข้อ โดย 500 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "ผลการดำเนินงานองค์กรรอบร..." ( กรกฎาคม 26, 2022, 06:18:31 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 500. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)