Notice: Undefined variable: boarddir in /var/www/html/kwp/Settings.php on line 54

Notice: Undefined variable: cachedir in /var/www/html/kwp/Settings.php on line 58
- Index

.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบวาระการประชุม

เมนูดาวน์โหลดวาระการประชุม ได้ที่นี่

508 กระทู้
260 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน ระเบียบวาระการประชุมคณะก...
เมื่อ กันยายน 30, 2021, 03:41:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

เมนูดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้ที่นี่

111 กระทู้
107 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน รายงานการประชุมคณะกรรมกา...
เมื่อ กันยายน 30, 2021, 03:39:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งวาระการประชุม

เมนูส่งวาระการประชุมเพื่อแจ้งเลขานุการจัดการประชุมได้ที่นี่

33 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชุมพล รวมทวี
ใน จองวาระการประชุมกวป. เดื...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2016, 03:23:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องงานpresentation

wePresent,zoomit

17 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป.
ใน Re: โปรแกรมแอนตี้เว็บผี(...
เมื่อ พฤษภาคม 30, 2015, 10:59:09 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

- Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กันยายน 30, 2021, 03:41:03 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กันยายน 30, 2021, 03:39:50 PM
Re: พิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ2565 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2021, 04:11:34 PM
Re:รายงานผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2021, 04:10:32 PM
Re:รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2021, 04:08:27 PM
Re: เรื่อง รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนสิงหาคม 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2021, 04:06:47 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
สิงหาคม 30, 2021, 02:44:37 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2021, 02:29:33 PM
test001 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
สิงหาคม 30, 2021, 11:32:29 AM
Re: รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนกรกฎาคม 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 29, 2021, 02:55:06 PM
Re:ข้อมูลเวชภัณฑ์คงคลัง เดือนมิถุนายน 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 29, 2021, 02:54:22 PM
Re: รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 29, 2021, 02:53:37 PM
Re: (ร่าง) แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 29, 2021, 02:52:30 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
กรกฎาคม 29, 2021, 09:39:39 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
กรกฎาคม 22, 2021, 10:51:44 AM
Re:รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 30, 2021, 10:33:28 AM
Re: รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมิถุนายน 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 30, 2021, 10:32:48 AM
Re: การรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กและอาหารตามวัย ปี 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 30, 2021, 10:29:15 AM
Re:เรื่องแจ้งจาก CFO โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 30, 2021, 10:27:36 AM
Re: การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 (งวดที่ 1) โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2021, 04:05:08 PM
Re:ข้อมูลเวชภัณฑ์คงคลัง เดือนพฤษภาคม 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2021, 01:48:35 PM
Re: สรุปดัชนีความชุกลูกน้ำรายอำเภอป้องกันไข้เลือดออกจังหวัดขอนแก่น โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2021, 11:27:19 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
มิถุนายน 29, 2021, 10:35:17 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
มิถุนายน 21, 2021, 09:57:09 AM
Re: รายงานสถานการณ์ ทางการเงิน CFO จังหวัดขอนแก่น เดือนพฤษภาคม 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2021, 09:32:04 AM
Re: การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 31, 2021, 09:30:27 AM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
พฤษภาคม 28, 2021, 04:42:01 PM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 4/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
พฤษภาคม 28, 2021, 03:46:43 PM
Re: รายงานสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนเมษายน 2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 29, 2021, 03:31:00 PM
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (ระเบียบวาระการประชุม)
เมษายน 29, 2021, 11:39:36 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3/2564 โดย เลขานุการผู้จัดการประชุม กวป. (รายงานการประชุม)
เมษายน 29, 2021, 09:46:36 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

718 กระทู้ ใน 449 หัวข้อ โดย 77 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kkpho00027
กระทู้ล่าสุด: "ระเบียบวาระการประชุมคณะก..." ( กันยายน 30, 2021, 03:41:03 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (มกราคม 30, 2013, 02:22:38 PM)