ตัวชี้วัด สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 13 ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เทมเพลตตัวชี้วัด 2565

หมวดบันทึกตัวชี้วัดเพิ่มเติมออนไลน์จากโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ
                    
หมวดนำเข้าจากระบบ HDC ที่นำเข้าผ่านทางระบบ 43 แฟ้มของหน่วยงาน
           
หมวดตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในโปรแกรมเยี่ยมบ้าน STROKE@BI
        


 หน้าหลัก