ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ นับตามประเภทอาศัย 1 3

# สรุปภาพสถานบริการ จำนวนเสียชีวิต
1  -  

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2564 นับตามประเภทอาศัย 1 3

# สรุปภาพสถานบริการ จำนวนเสียชีวิต
1  10999-โรงพยาบาลสีชมพู   1
2  10999-รวมทั้งเครือข่าย   1

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 นับตามประเภทอาศัย 1 3