ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ2565 นับตามประเภทอาศัย 1 3

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2564 นับตามประเภทอาศัย 1 3

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 นับตามประเภทอาศัย 1 3

# สรุปภาพสถานบริการ จำนวนเสียชีวิต
1  04324-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง   1
2  04325-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย   2
3  04326-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง   1
4  04327-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่   1
5  04328-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง   1
6  04329-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน   1
7  04330-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ   1
8  04331-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม   2
9  04333-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่   1
10  04338-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย   1
11  04339-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส   3
12  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   2
13  11000-รวมทั้งเครือข่าย   17