ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  59    04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2018-10-24 00:00:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
2  6404    04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2021-11-25 20:46:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
3  6635    04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2022-01-12 07:46:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
4  591    04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2019-02-14 11:07:00 6เสียชีวิต
5  834    04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2019-04-05 10:09:00 6เสียชีวิต
6  4096    04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2020-09-27 22:51:00 6เสียชีวิต
7  7157    04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 2021-11-04 15:07:00 6เสียชีวิต