ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  3048    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2020-03-25 11:57:00 6เสียชีวิต 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง
2  4944    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2021-02-02 12:37:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
3  2955    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2020-02-29 16:36:00 6เสียชีวิต 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
4  5177    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2021-03-13 11:30:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
5  3547    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2020-06-26 23:38:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
6  3743    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2020-08-02 23:21:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
7  4100    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2020-10-24 03:53:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
8  6137    04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2021-08-07 14:08:00 6เสียชีวิต