ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  2922    04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 2020-02-27 15:05:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
2  6628    04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 2020-01-20 00:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
3  773    04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 2019-03-06 16:20:00 6เสียชีวิต
4  834    04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 2019-04-05 10:09:00 6เสียชีวิต
5  3766    04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 2020-08-08 15:48:00 6เสียชีวิต
6  7157    04269-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 2021-11-04 15:07:00 6เสียชีวิต