ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  1576    04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 2019-07-27 18:54:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
2  1902    04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 2019-09-22 21:04:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
3  3269    04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 2020-05-29 08:08:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
4  610    04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 2019-02-17 10:55:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
5  1156    04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 2019-05-08 01:59:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด