ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  5098    04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 2021-02-23 15:23:00 6เสียชีวิต 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง
2  1497    04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 2019-07-02 14:37:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
3  4213    04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 2020-10-26 00:00:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
4  7244    04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 2022-04-27 13:27:00 6เสียชีวิต