ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  2902    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-02-24 12:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 0ไม่มีความผิดปกติเลย 6เสียชีวิต
2  2443    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-12-19 00:00:00 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต
3  1264    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-05-29 10:25:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
4  6478    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-12-20 15:00:00 0ไม่มีความผิดปกติเลย 0ไม่มีความผิดปกติเลย 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
5  3970    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-09-18 11:44:00 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 0ไม่มีความผิดปกติเลย 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
6  7459    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-05-07 03:09:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
7  3058    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-03-27 15:30:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
8  1147    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-05-03 13:53:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
9  742    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-01-01 16:53:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 0ไม่มีความผิดปกติเลย 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
10  5659    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-05-29 12:46:00 6เสียชีวิต 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง
11  1792    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-09-05 14:12:00 6เสียชีวิต 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง
12  1091    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-04-25 00:00:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต
13  4945    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-01-28 13:48:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 6เสียชีวิต
14  3178    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-04-30 12:22:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
15  676    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-02-22 09:23:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
16  4237    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-10-18 12:15:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
17  4708    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-01-12 14:32:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
18  267    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2018-12-07 15:20:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
19  7121    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-05-20 16:42:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
20  3122    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-04-17 00:00:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
21  3901    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-09-07 18:19:00 6เสียชีวิต 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้
22  4990    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-02-08 21:51:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
23  5214    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-03-17 21:04:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
24  6303    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-11-16 14:45:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
25  3295    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-05-21 15:34:00 6เสียชีวิต 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง
26  196    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2018-10-13 13:48:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
27  424    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-04-22 14:30:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
28  5763    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-06-12 09:59:00 6เสียชีวิต 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 0ไม่มีความผิดปกติเลย 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
29  451    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-02-13 15:12:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
30  1184    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-05-15 11:44:00 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง
31  3425    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-06-15 00:00:00 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง
32  2587    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-01-08 17:42:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
33  1683    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-08-06 08:07:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
34  1433    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-06-28 12:13:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
35  4603    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-12-27 15:49:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
36  6895    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-03-23 12:36:00 0ไม่มีความผิดปกติเลย 0ไม่มีความผิดปกติเลย 6เสียชีวิต
37  1766    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-08-29 15:59:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต
38  5526    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-05-05 00:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 6เสียชีวิต
39  540    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-03-13 13:52:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
40  3409    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-06-10 00:00:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
41  1062    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-04-23 00:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
42  6725    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-02-15 15:40:00 6เสียชีวิต 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
43  4730    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-01-17 15:26:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
44  3874    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-09-01 15:21:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
45  4202    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-10-21 15:18:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
46  4612    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-12-28 15:47:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
47  6830    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-03-10 14:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
48  730    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-03-01 16:17:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
49  6500    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-12-29 14:01:00 6เสียชีวิต 0ไม่มีความผิดปกติเลย
50  4184    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-10-19 00:52:00 6เสียชีวิต 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง
51  5098    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-02-23 15:23:00 6เสียชีวิต 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง
52  5332    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-04-02 03:20:00 0ไม่มีความผิดปกติเลย 6เสียชีวิต
53  4890    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-10-14 11:39:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
54  6404    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-11-25 20:46:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
55  1213    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-01-07 15:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
56  1497    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-07-02 14:37:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
57  2636    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-01-25 22:30:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
58  2779    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-02-05 11:19:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
59  2865    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-02-13 13:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
60  5486    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-04-28 21:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
61  2624    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-01-13 10:18:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
62  4213    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-10-26 00:00:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
63  4736    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-01-18 15:22:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
64  5512    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-05-03 11:50:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
65  6672    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-02-01 12:00:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
66  6571    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-12-27 10:43:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
67  873    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-03-23 13:44:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้
68  138    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2018-11-14 10:20:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
69  256    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2018-11-10 16:37:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
70  1033    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-04-18 15:39:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
71  1073    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2019-04-25 00:00:00 6เสียชีวิต
72  4993    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-02-09 09:42:00 6เสียชีวิต
73  6135    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-08-05 14:06:00 6เสียชีวิต
74  6387    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2020-12-15 23:40:00 6เสียชีวิต
75  7155    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-11-08 15:02:00 6เสียชีวิต
76  7231    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-02-18 12:49:00 6เสียชีวิต
77  7244    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-04-27 13:27:00 6เสียชีวิต
78  7277    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-03-28 15:01:00 6เสียชีวิต
79  7461    12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-07-05 14:28:00 6เสียชีวิต