ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  3122    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2020-04-17 00:00:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
2  1152    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2019-05-06 01:19:00 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
3  3521    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2020-07-29 10:21:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
4  1284    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2019-06-01 14:01:00 0ไม่มีความผิดปกติเลย 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต
5  4944    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2021-02-02 12:37:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
6  6182    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2021-10-06 14:16:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
7  2955    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2020-02-29 16:36:00 6เสียชีวิต 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
8  7048    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2022-05-06 12:00:00 0ไม่มีความผิดปกติเลย 6เสียชีวิต
9  7081    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2022-05-14 22:37:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
10  4057    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2020-09-17 02:53:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
11  1585    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2019-07-31 17:29:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
12  4657    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2021-01-04 16:50:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
13  5456    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2021-04-25 13:17:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
14  2302    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2019-11-27 00:00:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
15  3547    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2020-06-26 23:38:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
16  4736    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2021-01-18 15:22:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
17  6238    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2021-10-29 13:28:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
18  1073    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2019-04-25 00:00:00 6เสียชีวิต
19  3653    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2020-08-24 18:36:00 6เสียชีวิต
20  6387    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2020-12-15 23:40:00 6เสียชีวิต
21  6823    14860-ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2022-03-09 11:55:00 6เสียชีวิต