ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  5533    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2021-05-06 14:27:00 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต 0ไม่มีความผิดปกติเลย
2  424    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2019-04-22 14:30:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
3  3780    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2020-08-14 12:45:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
4  549    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2019-02-02 21:58:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
5  2799    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2020-02-08 10:45:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
6  3890    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2020-09-04 09:30:00 0ไม่มีความผิดปกติเลย 6เสียชีวิต
7  5177    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2021-03-13 11:30:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
8  22    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2018-10-16 00:00:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
9  5287    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2020-12-01 14:54:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
10  2328    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2019-11-29 00:00:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
11  4596    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2020-12-26 07:47:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
12  264    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2018-12-06 14:48:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
13  967    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2019-04-21 00:00:00 6เสียชีวิต
14  6152    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2021-09-08 14:31:00 6เสียชีวิต
15  7183    14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2021-12-24 16:35:00 6เสียชีวิต