ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  4180    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2020-10-18 13:35:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 0ไม่มีความผิดปกติเลย 0ไม่มีความผิดปกติเลย 0ไม่มีความผิดปกติเลย 1ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 6เสียชีวิต
2  4944    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2021-02-02 12:37:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
3  2866    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2020-02-15 13:41:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
4  5953    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2021-08-21 05:00:00 6เสียชีวิต 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
5  59    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2018-10-24 00:00:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
6  6404    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2021-11-25 20:46:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
7  6635    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2022-01-12 07:46:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
8  2326    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2019-11-28 00:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
9  562    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2019-01-12 11:26:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้
10  591    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2019-02-14 11:07:00 6เสียชีวิต
11  3653    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2020-08-24 18:36:00 6เสียชีวิต
12  4096    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2020-09-27 22:51:00 6เสียชีวิต
13  7157    77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 2021-11-04 15:07:00 6เสียชีวิต