ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมดในปี นับตามประเภทอาศัย 1 3

# id สถานบริการ วันจำหน่าย สถานะหลังจำหน่ายแม่ข่าย สถานะหลังจำหน่ายรพช. สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่1 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่2 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่3 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่4 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่5 สถานะหลังเยี่ยมครั้งที่6
1  1342    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2019-06-12 15:59:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
2  3047    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2020-03-24 08:42:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
3  315    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2018-12-17 00:00:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
4  2035    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2019-11-01 23:16:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 0ไม่มีความผิดปกติเลย 6เสียชีวิต
5  1576    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2019-07-27 18:54:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
6  5658    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2021-05-28 20:02:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
7  3890    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2020-09-04 09:30:00 0ไม่มีความผิดปกติเลย 6เสียชีวิต
8  3235    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2020-05-09 10:49:00 2มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 6เสียชีวิต
9  4399    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2020-11-05 16:15:00 3มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 6เสียชีวิต
10  3214    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2020-05-04 13:31:00 4มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 6เสียชีวิต
11  2643    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2020-01-16 03:43:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
12  5155    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2021-03-08 15:35:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 6เสียชีวิต
13  1902    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2019-09-22 21:04:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
14  3269    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2020-05-29 08:08:00 6เสียชีวิต 6เสียชีวิต
15  610    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2019-02-17 10:55:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
16  1156    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2019-05-08 01:59:00 5มีความผิดปกติรุนแรงต้องนอนกับเตียง ปัสสาวะราด ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
17  6129    99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 2021-09-11 12:23:00 6เสียชีวิต