ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC แยกปีงบประมาณ ::เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ2565

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2565 482 18: 3.73 % 149: 30.91 % 315: 65.35 % 278 : 57.68 % 8: 2.88 % 132: 47.48 % 138: 49.64 % 3: 1.08 % 49: 17.63 % : 0.00 % 29: 10.43 % 2: 0.72 % 32: 11.51 %

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC แยกปีงบประมาณ ::เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ2564

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2564 917 189: 20.61 % 112: 12.21 % 632: 68.92 % 436 : 47.55 % 86: 19.72 % 86: 19.72 % 268: 61.47 % 23: 5.28 % 184: 42.20 % : 0.00 % 114: 26.15 % 16: 3.67 % 133: 30.50 %

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC แยกปีงบประมาณ ::เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ2563

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2563 898 197: 21.94 % 87: 9.69 % 615: 68.49 % 376 : 41.87 % 71: 18.88 % 61: 16.22 % 245: 65.16 % 39: 10.37 % 154: 40.96 % 29: 7.71 % 98: 26.06 % 30: 7.98 % 120: 31.91 %