ระบบกำลังประมวลผล...สรุปจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและส่งกลับไปยัง รพช-เขตรับผิดชอบ หรือรพ.สต.-เขตรับผิดชอบ ปีงบประมาณปัจจุบัน
หมายเหตุ : นับเทียบกับผู้ป่วยนับจากทะเบียนแฟ้มpersonที่ยืนยันประเภทอาศัย 1 3
มีผู้ป่วยบางส่วนอาศัยอยู่กับญาติขณะป่วย ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบจริงตาม typearea ที่ระบุในแฟ้มperson

# เลขที่ แม่ข่าย-NODE HN ชื่อ วินิจฉัยล่าสุด เพศ อายุ วันที่จำหน่าย BIวันจำหน่าย สถานะพิการวันจำหน่าย วันเยี่ยมครั้งที่1 BIเยี่ยมครั้งที่1 สถานะพิการเยี่ยมครั้งที่1 วันเยี่ยมครั้งที่2 BIเยี่ยมครั้งที่2 สถานะพิการเยี่ยมครั้งที่2 วันเยี่ยมครั้งที่3 BIเยี่ยมครั้งที่3 สถานะพิการเยี่ยมครั้งที่3 วันเยี่ยมครั้งที่4 BIเยี่ยมครั้งที่4 สถานะพิการเยี่ยมครั้งที่4 วันเยี่ยมครั้งที่5 BIเยี่ยมครั้งที่5 สถานะพิการเยี่ยมครั้งที่5 วันเยี่ยมครั้งที่6 BIเยี่ยมครั้งที่6 สถานะพิการเยี่ยมครั้งที่6 ส่งกลับ รพช-เขตรับผิดชอบ ส่งกลับรพสต./เขตรับผิดชอบ
1  รายละเอียด! - - -