ระบบกำลังประมวลผล...


Summary Care Record SCR

 
User Image

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

เพศ  ชาย อายุ 65 ปี
สถานบริการเขตรับผิดชอบ
 04270โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม

วินิจฉัยวันที่จำหน่าย
I64 

ติดต่อ-ผู้ป่วย

  • edit_location ที่อยู่ตามระบบHDC [แบบสำรวจ]
      229 บ้าน บ้านหนองบัวน้อย ต. หนองตูม  อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
  • contact_phone เบอร์โทรติดต่อผู้ป่วย
  • desktop_mac edit ที่อยู่ตามที่แจ้งในระบบ
  • notes คำแนะนำ
    ผู้ป่วยอาจสมัครใจพักอาศัยอยู่กับญาติใกล้ชิดขณะพักฟื้น ควรติดต่อสอบถามก่อนออกเยี่ยมบ้านให้ชัดเจน
tune

Tracking Total Barthel Index
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

D/C: -70  V1 -55  V2 -60  V3 -70  V4 -  V5 -  V6 -
70 ,55 ,60 ,70 , , ,
airline_seat_flat_angled airline_seat_individual_suite accessible accessibility directions_walk transfer_within_a_station directions_run

ค่ารวม Modified rankin Scale
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

DC: - 3 V1: - 3 V2: - 2 V3: - 2 V4: -  V5: -  V6: - 
.
3,3,2,2,,,

ไฟล์ภาพผลการดำเนินการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน

linked_camera ใบส่งตัวต้องล็อคอินเพื่อเข้าดู
1586765067277.jpg,1586765065917.jpg
lock_openล็อคอิน .
local_see เยี่ยมครั้งที่1
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่2
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่3
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่4
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่5
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่6
photo

ระยะเวลาหลังจำหน่าย-ปัจจุบัน 945 วัน  หรือ  32 เดือน  หรือ  3 ปี

 945 วัน

ระยะเวลาที่ได้รับเยี่ยมหลังวันที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

restore ระยะเวลาหลังจำหน่าย-เยี่ยมครั้งที่1  beenhere จำเป็นต้องเยี่ยมต่ออีก
 3 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่1-เยี่ยมครี้งที่2  beenhere จำเป็นต้องเยี่ยมต่ออีก
 13 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่2-เยี่ยมครี้งที่3  beenhere ปิดเยี่ยม Case
 33 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่3-เยี่ยมครี้งที่4   beenhere
  วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่4-เยี่ยมครี้งที่5  beenhere
  วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่5-เยี่ยมครี้งที่6  beenhere
  วัน

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_profile_idv_pt.php on line 1051
track_changes สถานะการมีชีวิต :  ระบบHDC  ||ระบบStroke@BI

Barthe Index รวม วันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

tune ระดับความรุนแรงความพิการวันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย

Barthe Index วันที่จำหน่ายแม่ข่ายแยกทุกข้อ
Grooming#Bathing#Dressing#Feeding#Bladder#Bowel#Toilet_use#Transfer#Mobility#Stair

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่1

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่1

มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่1แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 11 มีนาคม 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่2

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 11 มีนาคม 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่2

มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 11 มีนาคม 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่2แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 13 เมษายน 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่3

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 13 เมษายน 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่3

มีความผิดปกติพอควรต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่เดินได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย 

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 13 เมษายน 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่3แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่4

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่4

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่4แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่ประเมินที่ รพช.

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่ประเมินที่ รพช.

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่ประเมินที่ รพช.แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

person_pin_circle my_location

พิกัดหลังคาบ้านผู้ป่วย

.
Document
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม