ระบบกำลังประมวลผล...


Summary Care Record SCR

 
User Image

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

เพศ  หญิง อายุ 62 ปี
สถานบริการเขตรับผิดชอบ
 04261โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ

วินิจฉัยวันที่จำหน่าย
I633 

ติดต่อ-ผู้ป่วย

  • edit_location ที่อยู่ตามระบบHDC [แบบสำรวจ]
      88/1 บ้าน วังตอ ต. บ้านค้อ  อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
  • contact_phone เบอร์โทรติดต่อผู้ป่วย
  • desktop_mac edit ที่อยู่ตามที่แจ้งในระบบ
  • notes คำแนะนำ
    ผู้ป่วยอาจสมัครใจพักอาศัยอยู่กับญาติใกล้ชิดขณะพักฟื้น ควรติดต่อสอบถามก่อนออกเยี่ยมบ้านให้ชัดเจน
tune

Tracking Total Barthel Index
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

D/C: -  V1 -  V2 -100  V3 -  V4 -100  V5 -  V6 -
, ,100 , ,100 , ,
airline_seat_flat_angled airline_seat_individual_suite accessible accessibility directions_walk transfer_within_a_station directions_run

ค่ารวม Modified rankin Scale
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

DC: - 4 V1: - 4 V2: - 1 V3: - 1 V4: - 1 V5: -  V6: - 
.
4,4,1,1,1,,

ไฟล์ภาพผลการดำเนินการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน

linked_camera ใบส่งตัวต้องล็อคอินเพื่อเข้าดู
43738040_477028326137653_5654328198985416704_n.jpg
lock_openล็อคอิน .
local_see เยี่ยมครั้งที่1
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่2
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่3
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่4
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่5
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่6
photo

ระยะเวลาหลังจำหน่าย-ปัจจุบัน 1,441 วัน  หรือ  48 เดือน  หรือ  4 ปี

 1441 วัน

ระยะเวลาที่ได้รับเยี่ยมหลังวันที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

restore ระยะเวลาหลังจำหน่าย-เยี่ยมครั้งที่1  beenhere
 4 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่1-เยี่ยมครี้งที่2  beenhere
 16 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่2-เยี่ยมครี้งที่3  beenhere
 25 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่3-เยี่ยมครี้งที่4   beenhere
 42 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่4-เยี่ยมครี้งที่5  beenhere
  วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่5-เยี่ยมครี้งที่6  beenhere
  วัน

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_profile_idv_pt.php on line 1051
track_changes สถานะการมีชีวิต :  ระบบHDC  ||ระบบStroke@BI

Barthe Index รวม วันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

tune ระดับความรุนแรงความพิการวันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้

Barthe Index วันที่จำหน่ายแม่ข่ายแยกทุกข้อ
Grooming#Bathing#Dressing#Feeding#Bladder#Bowel#Toilet_use#Transfer#Mobility#Stair

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 24 ตุลาคม 2561 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่1

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 24 ตุลาคม 2561 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่1

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 24 ตุลาคม 2561 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่1แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 9 พฤศจิกายน 2561 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่2

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 9 พฤศจิกายน 2561 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่2

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 9 พฤศจิกายน 2561 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่2แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 4 ธันวาคม 2561 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่3

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 4 ธันวาคม 2561 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่3

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 4 ธันวาคม 2561 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่3แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 15 มกราคม 2562 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่4

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 15 มกราคม 2562 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่4

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 15 มกราคม 2562 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่4แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่ประเมินที่ รพช.

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่ประเมินที่ รพช.

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่ประเมินที่ รพช.แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

person_pin_circle my_location

พิกัดหลังคาบ้านผู้ป่วย

.
Document
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ